Magyar ILIAS Közösség Egyesület
  • Anmelden

Brotkrumen-Navigation

8. eLearning Fórum - 2. ILIAS tutorial, workshop

8. eLearning Fórum
2. ILIAS workshop, tutorial

SZÁMALK 2007. 06. 4.

Budai Attila
Budai Attila

Budai Attila, a fórum moderátora, megnyitja a rendezvényt
Gábor Dénes Főiskola, budai@gdf-ri.hu
http://ilias.gdf-ri.hu

A Gábor Dénes Főiskola új távoktatási módszertana és BSc képzésbeli alkalmazásának tapasztalatai

Rövid ismertetés:
A GDF a 2006/2007-es tanévben a BSc távoktatási és levelező  képzési formában az oktatás folyamatát szervesen ráépítette az ILIAS keretrendszer szolgáltatásaira. Ehhez egy új távoktatási modellt és  módszertant kellett kidolgozni, és a megfelelő eLearning szolgáltatásokat biztosítani a képzés gyakorlatában. Ennek kezdeti tapasztalatait fogalja össze az előadás.


Szász Antónia
Szász Antónia

Szász Antónia: Hogyan tehető hatékonnyá az ILIAS keretrendszer mint új tanulási környezet?
Gábor Dénes Főiskola, szasza@gdf-ri.hu
http://ilias.gdf-ri.hu

Rövid ismertetés:
Az előadáson az internetes távoktatásban rejlő lehetőségekről, s ezek kiaknázásának előfeltételeiről lesz szó. Áttekintjük az ILIAS keretrendszer szolgáltatásait és az új tanulási környezet kihívásait - felhasználói és szolgáltatói oldalról egyaránt. Az új módszertanra való áttérés és a rendszer működésének intézményi összehangolása kapcsán kitérünk a mentorok és tutorok újszerű feladataira, a mentor/tutor képzés szükségességére, alapul véve a mentorálás és tutorálás immár több éves tapasztalatait a GDF-en.


Littvay László

Littvay László: Tesztkészítés, önellenőrzés és on-line vizsgáztatás a GDF ILIAS-ban
Gábor Dénes Főiskola, littvayl@gdf-ri.hu
http://ilias.gdf-ri.hu

Rövid ismertetés:
- A tesztek szerepe a távoktatási módszertanban
- Kérdésgyűjtemény, kérdésfajták ismertetése, gyakorlati munkát segítő konvenciók
- Tesztfajták (önértékelő, ellenőrző, on-line vizsga), teszt összeállítása
- On-line vizsgáztatás és tapasztalatai a GDF ILIAS-ban


Szabó Szilvia

Szabó Szilvia: Innováció a rendészeti vezetőképzésben - A vezetéselmélet eLearning tananyag tesztelésének tapasztalatai, jövőkép
IRM OF RBI Vezetőképzési és Szervezési Osztály, szabo.szilvia@bm.gov.hu
http://ilias3.b-m.hu(intranet)

Kulcsszavak: Twinning projekt, E-learning, innovatív oktatási forma, kilenc tananyag, vezetéselmélet, kompetencia alapú rendészeti vezetőképzés, tananyag-tesztelés, eredmények és lehetőségek


Lövei László

Lövei László: Az eLearning helye, szerepe, lehetőségek a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, loveil@mrszki.bm.hu
http://ilias3.b-m.hu(intranet)

Rövid leírás:
- Az intézményben az „e-learning” bevezetése érdekében tett lépések
- COEDU és ILIAS, mint a lehetséges eszközök
- COEDU fejlesztések, eredmények - ILIAS fejlesztések
- A „Kényszerítő eszközök alkalmazása a rendőri munkában” e-learninges tananyag fejlesztési eredményei és tesztelésének állapota
- További lépések az elektronikus tananyagok bevezetésére
- Az e-learning keretrendszerek egyéb alkalmazási lehetőségei


Lakatos Gábor

Lakatos Gábor: eLearning: a mi útlevelünk a jövőbe
IRM Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, lakatos@bm.gov.hu
http://ilias3.b-m.hu(intranet)

Rövid leírás:
Az előadás 20 percben bemutatja egy, a biztonsági okmányokkal foglalkozó "E" tananyag tanulók által történő használatának, tesztelésének folyamatát, eredményeit, a továbblépés lehetséges irányait és a tananyag bevezetésének minőségirányítási kérdéseit. Kiemelten foglalkozik az előadás azokkal a technikai kérdésekkel, amelyek gátjai vagy előnyei egy szervezet "E" alapú oktatásának.


Erdélyi Gábor

Erdélyi Gábor: ILIAS felhasználási tapasztalatok az egészségügyi szakképzésben
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, erdelyi.gabor@eti.hu
http://www.etitav.hu
erdelyi@interoktat.hu
http://www.interoktat.hu


Kiss Dániel

Kiss Dániel: Az ILIAS bevezetése a Zsigmond Király Főiskolán
Zsigmond Király Főiskola, kiss.dani@zskf.hu
http://ilias.zskf.hu/ilias3


Szőke Zoltán: Távoktatási modell a Szolnoki Főiskolán - egy ILIAS-ra alapozott kísérlet tanulságai
Szolnoki Főiskola, szoke@szolf.hu
http://193.225.111.162/ilias3/

Rövid leírás:
A Szolnoki Főiskolán 2005-ben, az intézmény könyvtárának infrastruktúrájára (mint dokumentumbázis) és humán erőforrásaira (képzésszervező tutorok) alapozva, kísérleti jelleggel egy szakon kezdődött meg az e-learning bevezetése. A kedvező visszajelzések alapján ma már 3 szakon, egyre bővülő létszámmal folyik a képzés.


Vörös Miklós

Vörös Miklós: A NATO távoktatási rendszere
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, voros.miklos@zmne.hu

Rövid leírás:
Az USA által 1997-ben elindított Advanced Distributed Learning (ADL) kezdeményezés célja a legkorszerűbb technológiai eszközök és tartalomfejlesztési eljárások, szabványok felhasználásával egy olyan web-alapú tanulási környezetet kialakítása volt, melyben a tananyag egy világméretű elosztott tudásbázisból a tanuló személyére szabottan kerül kialakításra. A NATO tagországokon kívül a Békepartnerség (Partnership for Peace - PfP) kezdeményezésben résztvevő országok oktatási intézményei is bekapcsolódtak az oktatási környezet és a tananyagok kialakításába, fejlesztésébe. A Békepartnerség keretében működő Védelmi Akadémiák és Biztonsági Tanulmányok Intézetének Konzorciuma (PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes) jelenleg 46 ország több mint 350 egyetemét, kutató intézetét és kiképző központját fogja össze. A Konzorcium az ILIAS rendszert használja, nyitott elektronikus tanfolyamaikra az Interneten bárki jelentkezhet. A Konzorcium folyamatosan fejleszti tanfolyam-kínálatát és web-alapú távoktatási rendszerét, távlati célkitűzése az egységes online védelmi egyetem, a Virtuális Védelmi Akadémia kialakítása.